Privacy policy, Cookie policy, Disclaimer en Informatie en gedragsregels op fora

Privacy Policy

De Digitale Leeromgeving (“wij”) hechten veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens zijn bij ons bekend?
Bij aanmelden vul je een aantal persoonsgebonden vragen in. De gegevens die worden ingevoerd zijn altijd volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar naar personen. Het gaat altijd in samenspraak met de beheerders van de Digitale Leeromgeving. De volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;


Welke gegevens zijn zichtbaar voor andere deelnemers?
Bij het aanmelden maak je een persoonlijk profiel aan. Dit profiel (je identiteit) is zichtbaar voor collega's die ook deelnemen aan de Digitale Leeromgeving. Deelnemers binnen de Digitale Leeromgeving zien van elkaar:

 • Wie er online is
 • Wie er tot een half uur geleden online was
 • Je voornaam, achternaam en functie

Voor welke doeleinden worden geanonimiseerde persoonsgegevens gebruikt?
De eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van management-informatie, product en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie.
 • Onderzoeksdoeleinden om de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het evaluatierapport en om activiteiten van Soa Aids Nederland
 • Digitaal Leren voor professionals onder de aandacht te brengen via mailing.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent;
 • Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw gezondheid of seksueel gedrag, alleen indien jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wie zijn mogelijke ontvangers van deze gegevens?
Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.
 • Derden: bewerkers, zoals partijen die onze websites hosten, ondersteunen en correct laten functioneren.  

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens nooit door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn
Bijdragen van deelnemers op een forum worden na het sluiten van de workshop binnen twee maanden verwijderd en zijn daarna niet zichtbaar voor anderen dan de beheerders van de leeromgeving van Soa Aids Nederland. Bijdragen worden alleen op uitzondering bewaard. Er wordt dan expliciet aangegeven bij de workshopbeschrijving wat het doel is én om welke gegevens het gaat. Beschouwingen van experts blijven bewaard. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet 
Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Digitale Leerweken ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy, zie onderstaande tekst 'Cookie policy' op deze website.

Wijzigingen
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018.

Vragen, feedback en klachten
Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar 020-6262669 of een e-mail sturen naar digitaalleren@soaaids.nl. Wij beschikken ook over een klachtenprocedure. Klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencoördinator:
drs. Martin van Oostrom
mvanoostrom@aidsfonds.nl
020 – 8511758

Digitale Leeromgeving is onderdeel van Stichting Aids Fonds –Soa Aids Nederland gevestigd Keizersgracht 392, 1016 GB, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.  

Cookie policy

Cookie policy
Op de Digitale Leeromgeving worden cookies gebruikt door Soa Aids Nederland, een merk van de Stichting Aids Fonds – Soa Aids Nederland gevestigd op de Keizersgracht 392, 1016 GB, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. In deze cookie policy kun je lezen welke cookies wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen.

Welke cookies gebruikt de Ditigale Leeromgeving?

 • Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor de bezoeker goed te laten werken. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat het mogelijk is om een taal te selecteren en in te loggen.

 • Analytische cookies

Dit zijn cookies die wij gebruiken om de effectiviteit van deze website te beoordelen en waar nodig de website aan te passen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om welke pagina's het meeste worden bezocht, hoe lang bezoekers gemiddeld op de pagina blijven en met welke browsers bezoekers naar onze site surfen. Wij maken hiervoor gebruik van Piwik (https://piwik.org/). De informatie die Piwik bewaart, wordt geanonimiseerd opgeslagen op onze eigen server en is alleen voor de Digitale Leeromgeving toegankelijk.

 • Cookies van derde partijen

Deze website bevat links naar (sociale) media. Deze derde partijen kunnen cookies gebruiken om het klikgedrag te meten. De Digitale Leeromgeving raadt je aan om de cookie policy van deze derde partijen te controleren voor informatie over cookies die zij kunnen gebruiken.

 1. Vimeo (www.vimeo.com). Bij embedden van Vimeo krijg je een cookie van Google Analytics. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 2. Padlet (www.padlet.com). Bij embedden van Padlet krijg je cookies van Padlet en van Google Webfonts. https://padlet.com/about/privacy
 3. Prezi (www.prezi.com). Bij embedden van Prezi krijg je een cookie van Zapier. https://zapier.com/privacy/
 4. Adobe Connect. Bij embedden krijg je een cookie van Adobe Connect. https://www.adobe.com/nl/privacy.html
 5. YouTube (www.youtube.com). Wij gebruiken zo weinig mogelijk YouTube. Bij embedden van YouTube krijg je cookies van Google Analytics en van advertentienetwerk DoubleClick. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. https://www.google.com/policies/technologies/ads/
 • Géén advertentiecookies

Deze website gebruikt geen cookies van adverteerders. Je krijgt geen advertenties te zien door het bezoeken van de website van Digitaal Leren.

Cookies uitschakelen
Als de Digitale Leeromgeving wettelijk verplicht is om jouw toestemming te vragen voordat we cookies plaatsen en uitlezen, dan doen we dat alleen als jij aangeeft dat je dat wilt. Je kan die toestemming altijd intrekken door de cookies via je browser te verwijderen. Door het aanpassen van de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen om cookies te weigeren, te wissen of een bericht te krijgen wanneer een cookie wordt geplaatst. Het “help” onderdeel van de menubalk van de meeste browsers geeft uitleg over hoe je dit kunt doen. Door cookies geheel te weigeren kan het zijn dat de website niet meer naar behoren functioneert.

Wijzigingen
Wij kunnen deze cookie policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij cookies gebruiken. Deze cookie policy is voor het laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018.

Vragen, feedback en klachten
Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze cookie policy zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar 020-6262669 of een e-mail sturen naar digitaalleren@soaaids.nl. De Digitale Leeromgeving beschikt ook over een klachtenprocedure. Klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencoördinator:
drs. Martin van Oostrom m
vanoostrom@aidsfonds.nl

020 – 8511758

Disclaimer  

Waarop is de informatie op deze website gebaseerd?
De informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door Soa Aids Nederland. Andere informatiebronnen zijn op de beste manier in de website verwerkt. Als medische inzichten en richtlijnen veranderen, zal ook de informatie op de website anders worden.

Auteursrecht
Het auteursrecht voor materiaal op deze website ligt bij Soa Aids Nederland. Je mag deze informatie lezen, downloaden en er naar linken, maar het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te veranderen, verkopen of op een andere website te plaatsen zonder de toestemming van Soa Aids Nederland.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via  digitaalleren@soaaids.nl of bel naar 020-6262669.  

Informatie en gedragsregels forum

Hoe lang blijven mijn bijdragen bewaard?
Bijdragen van deelnemers op een forum worden na het sluiten van de workshop binnen twee maanden verwijderd en zijn daarna alleen nog zichtbaar voor de beheerders van de leeromgeving van Soa Aids Nederland. Bijdragen worden alleen op uitzondering bewaard. Er wordt dan expliciet aangegeven bij de workshopbeschrijving wat het doel is én om welke gegevens het gaat. Beschouwingen van experts blijven wel bewaard.

Ben ik verplicht om aan een forumdiscussie deel te nemen?
Nee, maar het forum is wel essentieel voor het leerproces. Het openen en bekijken van het forum is een activiteit die verwacht wordt van de deelnemer. Door je kennis en ervaringen te delen met anderen kan het leerproces geoptimaliseerd worden. Het is belangrijk dat de deelnemer zich vrij voelt om bij te dragen aan het forum door berichten te posten. Dit is conform de workshopinstellingen; een deelnemer kan niet verder in de workshop als een forum niet geopend en bekeken is.

Hoe kan ik als deelnemer bijdragen aan een veilig en prettig forumgebruik?
Het forum is een plek waar de deelnemer en facilitator/moderator bevindingen en ideeën/ervaringen deelt met anderen. Een respectvolle benadering is het uitgangspunt: Houd het forum veilig en prettig voor iedereen. We streven onderstaande principes na:

 1. Iedereen is welkom op het forum. Uit geen opmerkingen die racistisch, sektisctisch, dubbelzinnig of anderzijds van dien aard zijn waardoor deelnemers zich beledigd of buitengesloten kunnen voelen.
 2. Wees duidelijk in wat je bedoelt en onderbouw je standpunt goed.
 3. Je mag het niet eens zijn met een reactie van een andere forumgebruiker, leg dan uit hoe jij het ziet. Wees daarbij vriendelijk, respectvol en laat de ander in zijn/haar waarde.
 4. Communiceer in een rustige toon met elkaar op het forum. Gebruik geen reeksen van uitroeptekens, vraagtekens, hele woorden/zinnen in hoofdletters of andere tekens die geïnterpreteerd kunnen worden als schreeuwen, bijvoorbeeld: ‘WAAAAT, vind jij dat!!!!????’
 5. Plaats niets waar jij de rechten niet van hebt, zoals auteursrecht beschermde materialen of materialen die de fatsoensnorm overtreden.
 6. Houd het forum doelgericht en ga in op de vraagstelling. Andere gespreksonderwerpen kun je ook met elkaar delen in een persoonlijke chat of in het Digitale Café.
 7. Behoud je eigen privacy en die van anderen. Geef geen telefoonnummers, of banknummers  of andere privacygevoelige informatie.

Heb je ideeën ter aanvulling van deze principes? Stuur ze naar digitaalleren@soaaids.nl

Incident?
Meld een incident door een mail te sturen aan digitaalleren@soaaids.nl, onder vermelding van ‘forumincident’. Soa Aids Nederland houdt zich het recht voor om een forumbijdrage die niet aan de principes voldoen te verwijderen en de deelnemer aan te spreken op zijn/haar gedrag en eventueel de toegang tot de leeromgeving te ontzeggen.

Laatste wijziging: donderdag, 24 mei 2018, 15:23