Privacy en gegevensbeheer

Er vinden steeds meer activiteiten online plaats. Soa Aids Nederland vindt het belangrijk om aan deelnemers van de digitale leeromgeving duidelijk te maken hoe privacy wordt gegarandeerd en hoe er wordt omgegaan met (persoons)gegevens.

Hoe worden mijn veiligheid en privacy gewaarborgd?
De Digitale Leerweken draait op Moodle-software. Dit is een internationaal veelgebruikt programma dat door onze partner Avetica wordt gehost. Deze leeromgeving is beveiligd en alleen toegankelijk voor deelnemers die zich hebben ingeschreven. Daarnaast is de leeromgeving toegankelijk op onderdelen voor de ontwerpers van de workshops en de beheerders van de leeromgeving.

Welke gegevens zijn voor deelnemers zichtbaar? 
Bij aanmelden vul je een aantal persoonsgebonden vragen in en maak je een persoonlijk profiel aan. Dit profiel (je identiteit) is – net als op een regulier symposium– zichtbaar voor collega's die deelnemen aan de Digitale Leerweken. Deelnemers binnen de digitale leeromgeving zien van elkaar:

 • Wie er online is
 • Wie er tot een half uur daarvoor online was
 • Je voornaam, achternaam en functie

Welke gegevens worden gebruikt en bewaard door Soa Aids Nederland?
De gegevens van de inschrijving worden opgeslagen op beveiligde servers van Avetica. Wij zullen deze gegevens niet aan derden en andere partijen verstrekken of verkopen. Opgeslagen gegevens worden gebruikt ten behoeve van het evaluatierapport én om activiteiten van Soa Aids Nederland voor professionals onder de aandacht te brengen bijvoorbeeld via een mailing. Bijdragen die een deelnemer plaatst op een forum worden in principe niet bewaard tenzij dit expliciet anders wordt aangegeven bij de workshopbeschrijving. Het doel hiervan én welke gegevens bewaard worden zijn dan expliciet aangegeven.

Deelnemers laten zogenaamde digitale voetstappen achter in de leeromgeving. Van deze gegevens kan Soa Aids Nederland gebruik maken in het kader van onderzoeksdoeleinden om de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving te verbeteren. Dit zal altijd volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar naar personen zijn. Dit zal altijd in samenspraak gaan met de beheerders van de leeromgeving.

Bijdragen van deelnemers op een forum worden na het sluiten van de workshop binnen twee maanden verwijderd en zijn daarna niet zichtbaar voor anderen dan de beheerders van de leeromgeving van Soa Aids Nederland. Beschouwingen van experts blijven bewaard.

Ben ik verplicht om aan een forumdiscussie deel te nemen?
Nee, maar het forum is essentieel voor het leerproces. Door je kennis en ervaringen te delen met anderen kan het leerproces geoptimaliseerd worden. Het is belangrijk dat de deelnemer zich vrij voelt om bij te dragen aan het forum door berichten te posten. Dit is dus niet verplicht. Het openen en bekijken van het forum is wel een activiteit die verwacht wordt van de deelnemer. Dit is conform de workshopinstellingen; een deelnemer kan niet verder in de workshop als een forum niet geopend en bekeken is.

Hoe kan ik als deelnemer bijdragen aan een veilig en prettig forumgebruik?
Het forum is een plek waar de deelnemer en facilitator/moderator bevindingen en ideeën/ervaringen deelt met anderen. Een respectvolle benadering is het uitgangspunt. Houd het forum veilig en prettig voor iedereen. Meld een incident door een mail te sturen aan digitaalleren@soaaids.nl  onder vermelding van forumincident. Soa Aids Nederland houdt zich het recht voor om een forumbijdrage die niet aan de principes voldoen te verwijderen en de deelnemer aan te spreken op zijn/haar gedrag en eventueel de toegang tot de leeromgeving te ontzeggen. 

De principes zijn:

 1. Iedereen is welkom op het forum. Uit geen seksistische opmerkingen of opmerkingen die racistisch, dubbelzinnig of anderzijds van dien aard zijn dat deelnemers zich beledigd of buitengesloten kunnen voelen. 
 2. Wees duidelijk in wat je bedoelt en onderbouw eventuele kritische uitlatingen.
 3. Je mag het niet eens zijn met een reactie van een andere forumgebruiker. Leg dan uit hoe jij het ziet. Wees daarbij vriendelijk en scheld, dreig of beledig een ander niet.
 4. Plaats geen dingen waarvan jij de rechten niet over hebt. Denk hierbij aan links of plaatjes die wettelijk niet toegestaan zijn of de fatsoensnorm overtreden maar ook aan auteursrecht beschermde materialen.
 5. Houd het forum doelgericht. Ga in op de vraagstelling. Andere gespreksonderwerpen kun je ook met elkaar delen in een persoonlijke chat of in het Digitale Cafe.
 6. Behoud je eigen privacy en die van anderen. Geef geen telefoonnummers, of banknummers  of andere privacy-gevoelige informatie.
 7. ‘Praat’ in een rustige toon met elkaar op het forum. Gebruik geen reeksen van uitroeptekens, vraagtekens, hele woorden/zinnen in hoofdletters of andere tekens die geïnterpreteerd kunnen worden als schreeuwen, bijvoorbeeld ‘WAAAAT, vind jij dat!!!!????  
 8. Heb je ideeën om ter aanvulling? Stuur ze naar digitaalleren@soaaids.nl

Disclaimer voor gebruik
Soa Aids Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele dataverzameling op websites waarnaar wordt verwezen middels links of tools. Soa Aids Nederland houdt zich het recht voor om te allen tijde en onaangekondigd wijzigingen in workshops door te voeren of workshop (onderdelen) te sluiten.
Creative Commons-Licentie

Digitale Leerweken Soa Hiv Seks van Soa Aids Nederland is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.soaaids.nl/digitaleleerweken.

Door gebruik te maken van de digitale leeromgeving van Soa Aids Nederland stem je in met bovenstaande.

Laatste wijziging: maandag, 3 april 2017, 14:18